Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:
 
Názov:  ZŠ s MŠ Olcnava
Zastúpená:  Mgr. Mária Korfantová, riaditeľka ZŠsMŠ
IČO: 42104246
DIČ: 2022733537
 
      Sídlo:  
Obec: Olcnava
PSČ: 05361
Ulica: Lúčna 3