zoznam veci do MŠZOZNAM VECI DO MS.docx (14222)

MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  OLCNAVA 

 

Informácie rodičom pred nástupom dieťaťa do MŠ

         Nástup detí do MŠ je 4. 9. 2017. Od lekára už nepotrebujete žiadne potvrdenie, v MŠ podpíšete vyhlásenie, že dieťa prichádza z bezinfekčného prostredia. Rodič, resp. iná dospelá osoba alebo dieťa staršie ako 10 rokov s písomným splnomocnením podpísaným obidvoma rodičmi je povinný osobne odovzdať dieťa triednej učiteľke a od nej ho aj vziať. Príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod., odchod  z MŠ 15.00 do 16.00 hod. Od 8.00 hod. do 16.00 hod sa priestory MŠ zamykajú. Pri príchode a odchode dieťaťa z MŠ rodičia nevstupujú do triedy, aby nenarušili edukačný proces s učiteľkou, kontaktujú sa pri dverách. V šatni sa s dieťaťom nelúčte dlho, je to preňho ťažké, aj keď plače, čím skôr ho odovzdajte triednej učiteľke. Ak dieťa nepríde do MŠ je potrebné vyhlásiť ho zo stravy do 8:00 na tel. čísle 0902 908 514 - vedúca šk. jedálne. Príspevok za stravu pre dieťa je denne 1,12 € (desiata, obed, olovrant), deti v hmotnej núdzi denne 0,22 € . Poplatok za MŠ  je mesačne 5 €. Obidva poplatky sa vyberajú vopred, do 10.-ého dňa v danom mesiaci. Čiže prvý poplatok uhradíte v prvom septembrovom týždni - výšku mesačného príspevku určuje Všeobecné záväzné nariadenie schválené zriaďovateľom OÚ Olcnava. Dieťa nemôžete svojvoľne dlhodobo nechať doma, príčinu neprítomnosti obratom musíte nahlásiť do MŠ, nad 5 kalendárnych dni musíte zdokladovať jeho neprítomnosť v MŠ lekárskym potvrdením s vyznačením dátumu neprítomnosti. Nad 31 dni môžete požiadať písomne o prerušenie dochádzky (tlačivo si vypýtate v MŠ) ináč musíte uhradiť' príspevok za MŠ. Ak je dieťa doma viac ako 5 dni, musíte predložiť triednej učiteľke vyjadrenie lekára, že je opäť' zdravé. Podanie akéhokoľvek lieku dieťaťu doma nahláste pani učiteľke, v MŠ sa nesmú podávať  lieky na "doliečovanie" - dieťa do MŠ musí prísť zdravé. Potravinové alergie a alergie na lieky ihneď nahláste triednej učiteľke. Do MŠ deťom nenoste žiadnu stravu, ani sladkosti, žuvačky, či ovocie. Za stravu v MŠ je zodpovedná p. vedúca školskej jedálne. Z dôvodu predchádzania úrazom je zakázané deťom dávať na nohavice traky, drobné alebo ostré, príp. iné nebezpečné predmety. Je zakázané nosiť vlastné hračky z domu! Neručíme za nich.

VŠETKY TIETO VECI PRINESTE 30.8.2017 V ČASE OD 8:00 DO 12:00 HOD., ALEBO 31.8.2017 V ČASE OD 12:00 DO 16:00 HOD.

NÁSTUP DETÍ DO MŠ JE 4.9.2017 od 7:00 do 8:00 hod.

 

NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2017/2018 JE POTREBNÉ DONIESŤ:

-          zubnú kefku /na kefku nalepiť meno, ale najlepšie napísať    s nestierateľnou fixkou /

-          zubnú pastu

-          toaletný papier /4 kusy, najlepšie 2 vrstvový/

-          vyťahovacie vreckovky /2 kusy/

-          tekuté mydlo s pumpičkou

-          malý, detský uterák s putkom na zavesenie !!! /napísať meno/

-          perinka

-          vankúš

-          obliečky na detskú posteľ

-          plachtu na gumičku

-          papuče ( nie flopky!)

-          pyžamo ( nie na gombíky)

-          hrebeň  /len dievčatá/

-          vrecuško na nahradné oblečenie - na zavesenie do skrinky

-          pohár nenosiť!!!

 

Uteráky sa berú prať každý piatok. Vymieňate si ich sami.

Posteľnú bielizeň beriete vyprať 1-krát za mesiac /odovzdávate p. upratovačke/.

Ak donesiete iné, nové uteráky, pyžamká alebo posteľnú bielizeň na výmenu, označte ich tiež menom, pretože sa veľmi často stáva, že nevieme koho je daná vec a Vaše dieťa nebude mať svoj uterák, kefku a pod. Ďakujeme!

 

 

Tešíme sa na spoluprácu, kolektív MŠ Olcnava