MATERSKÁ ŠKOLA PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE  OLCNAVA 

 

Informácie rodičom pred nástupom dieťaťa do MŠ

         Nástup detí do MŠ je 3. 9. 2018. Od lekára už nepotrebujete žiadne potvrdenie, v MŠ podpíšete vyhlásenie, že dieťa prichádza z bezinfekčného prostredia. Rodič, resp. iná dospelá osoba alebo dieťa staršie ako 10 rokov s písomným splnomocnením podpísaným obidvoma rodičmi je povinný osobne odovzdať dieťa triednej učiteľke a od nej ho aj vziať. Príchod do MŠ je od 7.00 do 8.00 hod., odchod  z MŠ 15.00 do 16.00 hod. Od 8.00 hod. do 16.00 hod sa priestory MŠ zamykajú. Pri príchode a odchode dieťaťa z MŠ rodičia nevstupujú do triedy, aby nenarušili edukačný proces s učiteľkou, kontaktujú sa pri dverách. V šatni sa s dieťaťom nelúčte dlho, je to preňho ťažké, aj keď plače, čím skôr ho odovzdajte triednej učiteľke. Ak dieťa nepríde do MŠ  do 8:00 je automatický odhlásené zo stravy a pobytu v MŠ. Príspevok za stravu pre dieťa je denne 1,12 € (desiata, obed, olovrant), deti v hmotnej núdzi denne 0,22 € . Poplatok za MŠ  je mesačne 5 €. Obidva poplatky sa vyberajú vopred, do 10.-ého dňa v danom mesiaci. Čiže prvý poplatok uhradíte v prvom septembrovom týždni - výšku mesačného príspevku určuje Všeobecné záväzné nariadenie schválené zriaďovateľom OÚ Olcnava. Dieťa nemôžete svojvoľne dlhodobo nechať doma, príčinu neprítomnosti obratom musíte nahlásiť do MŠ, nad 3 za sebou idúcich pracovných kalendárnych dni musíte zdokladovať jeho neprítomnosť v MŠ v prípade choroby - lekárskym potvrdením s vyznačením dátumu neprítomnosti, v prípade rodinných dôvodov opätovným vyplnením tlačiva o bezinfekčnosti. Nad 31 dni môžete požiadať písomne o prerušenie dochádzky (tlačivo si vypýtate v MŠ) ináč musíte uhradiť' príspevok za MŠ. Podanie akéhokoľvek lieku dieťaťu doma nahláste pani učiteľke, v MŠ sa nesmú podávať  lieky na "doliečovanie" - dieťa do MŠ musí prísť zdravé. Potravinové alergie a alergie na lieky ihneď nahláste triednej učiteľke. Do MŠ deťom nenoste žiadnu stravu, ani sladkosti, žuvačky, či ovocie. Za stravu v MŠ je zodpovedná p. vedúca školskej jedálne. Z dôvodu predchádzania úrazom je zakázané deťom dávať na nohavice traky, drobné alebo ostré, príp. iné nebezpečné predmety. Je zakázané nosiť vlastné hračky z domu! Neručíme za nich.

VŠETKY TIETO VECI PRINESTE 30.8.2018 V ČASE OD 8:00 DO 12:00 HOD., ALEBO 31.8.2018 V ČASE OD 12:00 DO 16:00 HOD.

NÁSTUP DETÍ DO MŠ JE 3.9.2018 od 7:00 do 8:00 hod.

 

NA ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2018/2019 JE POTREBNÉ DONIESŤ:

-          toaletný papier /4 kusy, najlepšie 2 vrstvový/

-          vyťahovacie vreckovky /2 kusy/

-          tekuté mydlo s pumpičkou

-          malý, detský uterák s putkom na zavesenie !!! /napísať meno/

-          perinka

-          vankúš

-          obliečky na detskú posteľ

-          plachtu na gumičku ( v prípade potreby nepremokavú plachtu)

-          papuče ( nie flopky!)

-          pyžamo ( nie na gombíky)

-          hrebeň  /len dievčatá/

-          vrecuško na nahradné oblečenie - na zavesenie do skrinky

 

 

Uteráky sa berú prať každý piatok. Vymieňate si ich sami.

Posteľnú bielizeň beriete vyprať 1-krát za mesiac /odovzdávate p. upratovačke/.

Ak donesiete iné, nové uteráky, pyžamká alebo posteľnú bielizeň na výmenu, označte ich tiež menom, pretože sa veľmi často stáva, že nevieme koho je daná vec a Vaše dieťa nebude mať svoj uterák, kefku a pod. Ďakujeme!

 

 

Tešíme sa na spoluprácu, kolektív MŠ Olcnava