A to je náš tím...

 

 

                                             

Zamestnanci základnej školy

                                                                                    

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Mária Korfantová

riaditeľka ZŠ s MŠ Olcnava

triedna učiteľka 4. ročníka

Mgr. Eva Širilová

učiteľka ZŠ

triedna učiteľka 1. a 3. ročníka

Mgr. Jarmila Gondeková

učiteľka ZŠ

triedna učiteľka 2. ročníka

Mgr. Marek Boča

učiteľ náboženskej výchovy

Jozefína Kočiková

Vedúca vychovávateľka ŠKD

 

Nepedagogickí zamestnanci

Iveta Živčáková

školníčka, kurička

Lucia Pokrivčáková

účtovníčka, ekonómka

 

Zamestnanci materskej školy

     

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Dušana Zahradníková

zástupkyňa ZŠ pre MŠ

triedna učiteľka staršej skupiny

Anna Kohútová

učiteľka MŠ

učiteľka staršej skupiny

Zuzana Tomčíková

učiteľka MŠ

triedna učiteľka mladšej skupiny 

Mgr.Eva Kuperová

učiteľka MŠ

učiteľka mladšej skupiny

 

Nepedagogickí zamestnanci

Alena Prapotníková

upratovačka

 

 Zamestnanci školskej jedálne

Anna Prapotníková

vedúca školskej jedálne

Mária Olejníková

vedúca kuchárka

Jana Prapotníková

kuchárka

 

Vedúci krúžkov

Mladý záchranár      -     Mgr. Eva Širilová

Športový krúžok       -   Mgr. Jarmila Gondeková

Folklórno- tanečný     - Patrícia Korfantová

Facebook

Kontakt

ZŠ s MŠ Olcnava

Lúčna 3
05361 Olcnava


053/4495642
ŠJ: 0902 908514Fotogaléria-pozrite sa web stránke

V tejto rubrike nie sú žiadne články.