Podmienky prijímania elektronických zásielok

adresa na prijímanie zásielok:
ZŠ s MŠ Olcnava, Lúčna 3, 05361 Olcnava
 
elektronická adresa podateľne:
zsolcnava@gmai.com
 
prijímané dátové formáty:
 html, doc, txt, pdf, csv, dbf, jpg,  jpeg, xls, xml, zip, rar

 

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.