Kúsok slovka pre všetkých....

Milí rodičia, nikto nepozná tak dobre vaše dieťa, ako vy sami. Preto vás prosíme hovorte s učiteľkou o jeho živote (o tom, čo sa darí ale i o tom čo sa nedarí). Ak je u vás doma na obzore nejaká „trauma“, ktorá naň vplýva – upozornite na ňu.

Ale i počúvajte. Počúvajte, ako sa dieťa správa v základnej a materskej škole počas vašej neprítomnosti. Spolu s učiteľkou hľadajte nové cesty a spôsoby vo výchove a vzdelávaní. Prijmite aj rady pedagógov, ktorí sa chcú vašim deťom venovať. Buďte rovnocennými partnermi, nie tými, ktorí sa stavajú do role 100% ochrancov svojich ratolestí. Pozrite sa na kvality, ktoré majú i na to, čo treba „vycibriť“ aby boli v prvom rade dobrými ľuďmi a potom odborníkmi.

Buďte tými, ktorí sa zaujímavú o program, ktorý ponúka škola dieťaťu a buďte  nápomocní pri jeho realizácii.

Komunikujte. Hovorte o svojich očakávaniach. Spoznávajte aj iných rodičov. Hovorte spoločne o svojich deťoch a vytvárajte vzťahy. Pomôžte svojmu dieťaťu prijať odlišnosti iných detí... Naučte ho primeraným spôsobom riešiť konflikty (nie násilím).

Dieťa privádzajte do základnej a materskej školy pravidelne a načas. Aj ono, aj vy predsa viete, že škola nie je priestor na úschovu dieťaťa, ale škola je prvý krok a miesto kde sa vzdeláva.

 

                                   ZŠ s MŠ Olcnava