,,Spievaj mi slávičku o zelenom hájičku"

 

September:

„Otváraj sa brána, brána maľovaná“

-          To som ja, to si ty, poď sa so mnou hrať

-          Ja a moja rodina

-          Môj deň

-          Bezpečne do školy

Október:

„Farebná jeseň“

-          Prišla jeseň

-          Na poli v záhrade (tekvicové kráľovstvo)

-          Les a jeho tajomstvá

-          Tancovala babka s dedkom

November:

„Košík plný zdravia“

-          V zdravom tele zdravý duch

-          Počasie

-          Ovocie a zelenina

-          Moje telo

December:

„Naše zimné sviatky“

-          Advent tradície

-          Mikuláš

-          Vôňa vianoc

Január:

„Čaro zimy“

-          Starajme  o zvieratká a vtáčatka v zime

-          Stopy v snehu

-          Zimné športy, radovánky

Február:

„Malý bádatelia“

-          Predmety a ich vlastnosti

-          Živá a neživá príroda

-          Fašiangy - karneval

Marec:

„Kamarátka kniha“

-          Kniha moja kamarátka

-          V rozprávkovej krajine

-          Príroda sa zobúdza

-          Krásy Slovenska

Apríl:

„Slávik zobúdza prírodu“

-          Spievaj si slávičku v zelenom hájičku

-          Veľkonočné vajíčko, zvyky veľkej noci

-          Čo sa skrýva v tráve

Máj:

„Máj, máj, máj zelený“

-          Jarné kvety – kvety pre mamu

-          Záhradné a lúčne kvety

-          Zvieratá a ich mláďatá

Jún:

„Tešíme sa na leto“

-          Deň detí

-          Domáce zvieratá

-          Cesta okolo sveta/vesmír

-          Sláviček na výlete