DENNÝ PORIADOK

Prevádzka MŠ: 7.00 – 16.00

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť všetkých foriem denných činností počas celého dňa.

7.00 – 8.00 /8.45/

schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí,

ranný kruh, vítanie dňa, zdravotné cvičenie

8.45

desiata

9.00 – 11.45

hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity

pobyt vonku/vychádzka

12.00 – 12.45

obed, čistenie zubov, príprava na odpočinok

12.45 – 14:30

odpočinok - trvanie minimálne 30 minút, vždy podľa potreby dieťaťa

individuálne, príp. skupinové aktivity hry a činnosti podľa výberu detí

14.30

olovrant

do 16.00

hry a činnosti podľa výberu detí